Hình ảnh hoạt động
Quảng Cáo
Sách chuyên khảo
NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG CĂN BẢN VỀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC DOANH NGHIỆP TRONG GIAI ĐOẠN HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Mã đọc: TK.001264-TK.001266
Mã mượn: TK.002908-TK.002914
Tác giả: PHẠM ĐỨC CHÍNH, LÊ NHƯ THANH (CH.B.), PHAN VĂN ĐOÀN
Nhà XB: Lao động
Năm XB: 2015
Số trang: 200
Nội dung:

Toàn cầu hóa kéo theo sự bùng nổ không ngừng của khoa học công nghệ và định ra những tiêu chí cơ bản của nên kinh tế tri thức ở mỗi quốc gia, gây nên những áp lực ngày càng cao đối với nguồn nhân lực nói chung và lực lượng lao động trong doanh nghiệp nói riêng. Sự cạnh tranh giữa các quốc gia trong lĩnh vực kinh tế ngày càng quyết liệt, gay gắt hơn trong xu thế toàn cầu hóa thì lợi thế cạnh tranh sẽ thuộc về quốc gia nào có nguồn nhân lực chất lượng cao, có tri thức khoa học công nghệ tiên tiến. Đây sẽ là lợi thế, là vũ khí hiệu quả nhất để mỗi quốc gia đạt được những thành công một cách bền vững. Do đó những định hướng về đào tạo nguồn nhân lực doanh nghiệp đang thực sự trở thành yếu tố cơ bản trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của mỗi quốc gia.

        Với nhiệm vụ đưa nước ta trở thành nước có nền kinh tế phát triển trong 5 năm tới, hoạt động đào tạo nguồn nhân lực có vai trò và ý nghĩa hết sức quan trọng, Đảng và Nhà nước ta đã xác định: Phát triển giáo dục và đào tạo cùng với phát triển khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu; đầu tư cho giáo dục và đào tạo là đầu tư cho phát triển, bở lẻ nguồn nhân lực là nguồn lực của mọi  nguồn lực, là tài nguyên của mọi tài nguyên; vừa là chủ thể, vừa là khách thể, vừa là động lực, vừa là mục tiêu giữ vị trí trung tâm trong các nguồn lực và giữ vai trò quyết định thành công của sự nghiệp đổi mới, trong đó đặc biệt chú trọng đến nguồn nhân lực doanh nghiệp trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay. Cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đang đặt ra rất nhiều thách thức đối với vấn đề đào tạo nguồn nhân lực cho hoạt động kinh tế, làm sao có được nguồn nhân lực vừa đáp ứng được sự phát triển nền kinh tế hội nhập, đủ sức và kịp thời chủ động thích ứng với thị trường lao động có hàm lượng trí tuệ cao, vừa phải hạn chế tối đa các ảnh hưởng tiêu cực của cơ chế thị trường đối với công tác giáo dục đào tạo theo mục tiêu tiến bộ của con người, đồng thời Nhà nước phải có một cơ chế quản lý phù hợp, hội tụ đủ các điều kiện để phát huy nhân tố con người, hoàn thiện thị trường sức lao động tại các khu vực kinh tế mở trong giai đoạn tới.

        Cuốn sách nghiên cứu những nội dung cơ bản về đào tạo nguồn nhân lực doanh nghiệp và những định hướng căn bản nhằm đáp ứng nguồn nhân lực doanh nghiệp trong giai đoạn hội nhập quốc tế hiện nay.

 

MỤC LỤC

LỜI GIỚI THIỆU… 1

Phần I

DOANH NGHIỆP VÀ NGUỒN NHÂN LỰC DOANH NGHIỆP

1.1. Doanh nghiệp và cấu trúc của doanh nghiệp… 3

1.2. Vai trò của doanh nghiệp trong nền kinh tế quốc dân… 3

1.3. Nguồn nhân lực và nguồn nhân lực doanh nghiệp… 25

1.4. Phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp trong hội nhập kinh tế… 31

Phần II

ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC DOANH NGHIỆP

2.1. Sự cần thiết của đào tạo nguồn nhân lực doanh nghiệp… 37

2.2. Yêu cầu về đào tạo nguồn nhân lực doanh nghiệp… 42

2.3. Phương pháp đào tạo nguồn nhân lực doanh nghiệp… 52

2.4. Xây dựng chiến lược đào tạo nguồn nhân lực doanh nghiệp… 58

Phần III

NHỮNG TÁC ĐỘNG ĐỐI VỚI ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC DOANH NGHIỆP

3.1. Tác động từ thị trường lao động… 85

3.2. Tác động về tiêu chuẩn đào tạo… 86

3.3. Tác động từ chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế và khoa học công nghệ… 88

3.4. Tác động từ chính sách và biện pháp về đào tạo NNL… 91

3.5. Tác động từ nguồn chất lượng đầu vào của NNL… 94

3.6. Tác động từ trình độ cơ sở vật chất và khả năng tài chính ở các cơ sở đào tạo… 94

3.7. Tác động từ trình độ đội ngũ giáo viên giảng dạy và cán bộ quản lý… 95

3.8. Tác động từ môi trường quốc tế… 100

Phần 4

NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG CƠ BẢN VỀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC DOANH NGHIỆP TRONG HỘI NHẬP QUỐC TẾ

4.1. Hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn hiện nay… 106

4.2. Xu hướng vận động nguồn nhân lực doanh nghiệp… 110

4.3. Nguyên tắc căn bản về đào tạo nguồn nhân lực tại Việt Nam… 111

4.4. Những định hướng cơ bản về đào tạo nguồn nhân lực doanh nghiệp… 112

4.5. Điều kiện cơ bản trong đào tạo nguồn nhân lực… 148

Phần 5

VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC TRONG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC DOANH NGHIỆP GIAI ĐOẠN HỘI NHẬP QUỐC TẾ

5.1. Hoàn thiện thể chế cho hoạt động đào tạo nguồn nhân lực doanh nghiệp… 163

5.2. Hoạt động quản lý nhà nước về đào tạo nguồn nhân lực doanh nghiệp… 166

5.3. Đầu tư cho đào tạo phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp… 169

5.4. Hoàn thiện cơ cấu của hệ thống đào tạo gắn với đổi mới nội dung và 5.5. phương pháp và chất lượng giảng dạy… 172

5.6. Hoàn thiện, đổi mới nội dung chương trình, giáo trình, tài liệu đào tạo nguồn nhân lực doanh nghiệp… 175

5.7. Tăng cường cơ sở vật chất cho hoạt động quản lý nhà nước về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực doanh nghiệp… 181

5.8. Tăng cường cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp trong đào tại phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp… 183

5.9. Thực hiện các chính sách hỗ trợ đào tạo và phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp… 184

5.10. Hoàn thiện hệ thống thanh tra, kiểm tra, đánh giá công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực doanh nghiệp của các cơ quan quản lý Nhà nước… 195

TÀI LIỆU THAM KHẢO… 198

 

Đọc toàn văn tài liệu tại Thư viện Cơ sở Học viện Hành chính khu vực miền Trung


Danh sách tài liệu cùng loại
Trang: [1]2 3 4 5 » Trang cuối
Bản quyền website thuộc về Thông tin - Thư viện, Cơ sở Học viện Hành chính khu vực miền trung
Địa chỉ: 201 Phan Bội Châu, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế.
Điện thoại: : (+84) 54 3931.601
Email: thongtinthuvienhue.napa@gmail.com
Ghi rõ nguồn khi sử dụng lại thông tin từ website này