Hình ảnh hoạt động
Quảng Cáo
Sách chuyên khảo
NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ VĂN HÓA GIAO TIẾP TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ
Mã đọc: TK.001267-TK.001269
Mã mượn: TK.002915-TK.002921
Tác giả: PHẠM ĐỨC CHÍNH
Nhà XB: Lao động
Năm XB: 2015
Số trang: 165
Nội dung:

Giao tiếp và văn hóa là hai mặt của cùng một vấn đề, luôn có quan hệ mật thiết với nhau, giao tiếp là phương tiện biểu đạt và chuyển tải văn hóa, người lại văn hóa là mạch sống cho giao tiếp phát triển.

        Văn hóa vừa là nền tảng vừa là động lực thúc đẩy giao tiếp phát triển, là hình ảnh sinh động của cuộc sống con người, còn giao tiếp là yếu tố hữu hình nổi bật nhất của văn hóa. Hinh thái và phong cách giao tiếp phản ánh các giá trị văn hóa, hành vi giao tiếp chịu sự chi phối của những ẩn tàng văn hóa. Do vậy, văn hóa là một khối thống nhất không thể tách rời hoạt động giao tiếp. Điều này càng cho thấy, trong quá trình phát triển của nhân loại, luôn tạo ra những mối quan hệ khăng khít, phụ thuộc, nhất là trong hợp tác phát triển, duy trì tổ chức thì văn hóa và giao tiếp được xác định là một thực thể phổ biến gắn liền và hòa quyện nhau, cùng nhau tiến hóa, hướng đến một trình độ mới của tinh hoa dân tộc, đất nước văn hóa, con người văn minh.

        Hoạt động giao tiếp trong quản lý luôn hướng tới nền tảng của văn hóa văn minh để đạt hiệu quả cao theo mục đích đặt ra. Hoạt động giao tiếp trong mỗi nhà nước phải dựa trên cơ sở pháp luật, tuân thủ các quy định của pháp luật hướng tới những hành vi giao tiếp chuẩn mực, văn hóa, văn minh, lịch sự và có tổ chức. Những nghi thức trong giao tiếp quốc tế là bộ phận cấu thành của văn hóa nhân loại, phản ánh sự tiến bộ, văn minh và đạo đức nhân loại được quy định thống nhất theo trật tự chặt chẽ, nhưng vẫn bao hành các điều kiện riêng rẽ trong mối quan hệ giao tiếp tại mỗi quốc gia và tổ chức quốc tế, thế hiện sự tôn trọng các giá trị văn hóa truyền thống, niềm tin, ý thức hệ và hành vi về phong tục, tập quán mang tính lịch sử cộng đồng. Hoạt động giao tiếp nhằm xác lập mối quan hệ và hướng tới hiệu quả tối ưu, do đó cần có những thông điệp về những nét văn hóa đặc trưng của đối tác, nhất là các thuyết giáo và phong tục, tập quán quốc gia. Mỗi quốc gia, dân tộc, đạo giáo, ngoài những quy ước trong giao tiếp theo thông lệ quốc tế, thường có các tập quán, tục lệ truyền thống mang bản sắc văn hóa đặc trưng của riêng mình, nắm bắt được điều đó là nắm bắt được chìa khóa dẫn đến thành công trong hoạt động giao tiếp. Lựa chọn cách thức thể hiện để nhanh chóng  tạo nên môi trường thân thiện khi tiếp xúc, tránh những điều kiêng kỵ sẽ dễ dàng đạt được mục tiêu trong giao tiếp.

        Cuốn sách nghiên cứu một cách hệ thống về những nội dung cơ bản của Văn hóa giao tiếp, những kỹ năng cần có cũng như các yêu cầu căn bản để giao tiếp đạt được hiệu quả tối ưu trong hoạt động quản lý.

 

MỤC LỤC

                                                                                                                

Phần 1. Những vấn đề chung về văn hóa giao tiếp.................................... 1

    1.1. Nguồn gốc, bản chất của văn hóa....................................................... 1

    1.2. Các phương diện cơ bản của văn hóa................................................. 4

    1.3. Mối quan hệ giữa văn hóa và giao tiếp............................................. 22

    1.4. Những tập quán, quan niệm trong văn hóa giao tiếp........................ 23

Phần 2. Nền tảng của giao tiếp trong hoạt động quản lý........................ 32

    2.1. Giao tiếp và đặc điểm của giao tiếp.................................................. 32

    2.2. Bản chất và nguyên tắc của giao tiếp trong hoạt động quản lý......... 37

    2.3. Vai trò của giao tiếp trong hoạt động quản lý.................................. 42

    2.4. Các hình thức giao tiếp..................................................................... 45

Phần 3. Giao tiếp hiệu quả trong hoạt động quản lý............................... 49

    3.1. Sử dụng tối ưu phương tiện giao tiếp................................................ 49

    3.2. Lựa chọn phong cách giao tiếp phù hợp........................................... 56

    3.3. Hạn chế các rào cản trong hoạt động giao tiếp................................. 65

    3.4. Quan niệm về giao tiếp hiệu quả....................................................... 68

Phần 4. Rèn luyện kỹ năng giao tiếp trong hoạy động quản lý.............. 72

    4.1. Kỹ năng giao tiếp trong hoạt động lễ tân, lễ nghi............................. 72

    4.2. Một số quy định trong giao tiếp quốc tế........................................... 92

    4.3. Kỹ năng xử lý tình huống trong hoạt động giao tiếp...................... 110

    4.4. Kỹ năng thuyết trình...................................................................... 115

Phần 5. Phân cấp hoạt động lãnh đạo và quản lý ở Việt Nam............. 123

    5.1. Vai trò lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước và xã hội................... 123

    5.2. Phân cấp trong hoạt động quản lý nhà nước.................................. 131

 5.3. Đặc trưng của nền hành chính nhà nước và quyết định quản lý hành chính nhà nước.............................................................................. 139

    5.4. Các phương pháp quản lý hành chính nhà nước............................. 142

Phần 6. Duy trì và phát triển văn hóa giao tiếp bền vững ở Việt Nam. 147

6.1. Giữ gìn tinh hoa, giàu bản sắc, đậm nhân văn của văn hóa giao tiếp truyền thống dân tộc.......................................................................................................... 147

6.2. Giáo dục đạo đức với văn hóa pháp lý trong đời sống xã hội văn minh................................................................................................ 152

    6.3. Khắc phục triệt để những hạn chế trong nếp sinh hoạt công dân.... 155

 6.4. Nâng cao một bước trình độ văn hóa giao tiếp trong hoạt động quản lý................................................................................................... 158

TÀI LIỆU THAM KHẢO....................................................................... 162

MỤC LỤC................................................................................................ 164

 

Đọc toàn văn tài liệu tại Thư viện Cơ sở Học viện Hành chính khu vực miền Trung

 


Danh sách tài liệu cùng loại
Trang: [1]2 3 4 5 » Trang cuối
Bản quyền website thuộc về Thông tin - Thư viện, Cơ sở Học viện Hành chính khu vực miền trung
Địa chỉ: 201 Phan Bội Châu, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế.
Điện thoại: : (+84) 54 3931.601
Email: thongtinthuvienhue.napa@gmail.com
Ghi rõ nguồn khi sử dụng lại thông tin từ website này