Hình ảnh hoạt động
Quảng Cáo
Sách tham khảo
CHÍNH SÁCH THU HÚT, SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG TỪ NƯỚC NGOÀI TRỞ VỀ
Mã đọc: TK.001219-TK.001221
Mã mượn: TK.002834-TK.002840
Tác giả: PHẠM ĐỨC CHÍNH
Nhà XB: Chính trị Quốc gia
Năm XB: 2016
Số trang: 414
Nội dung:

MỤC LỤC

Lời Nhà xuất bản… 5

Phần I

SỰ HÌNH THÀNH NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG TỪ NƯỚC NGOÀI TRỞ VỀ

Chương 1: Sự hình thành nguồn nhân lực chất lượng sau xuất khẩu lao động

I. Những vấn đề chung về xuất khẩu lao động… 11

II. Sự hình thành nguồn nhân lực sau xuất khẩu lao động… 23

III. Đặc trưng nguồn nhân lực sau xuất khẩu lao động… 25

IV. Nguồn nhân lực sau xuất khẩu ở Việt Nam… 30

Chương 2: Sự hình thành nguồn nhân lực chất lượng từ du học và di dân ở Việt Nam

I. Du học và các hình thức du học… 53

II. Sự hình thành nguồn nhân lực từ du học và di dân ở Việt Nam… 59

III. Những điều kiện cơ bản tác động đến du học và di dân tự do… 79

IV. Thực trạng quản lý nguồn nhân lực chất lượng từ du học và di dân tự do ở Việt Nam… 89

Phần II

NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ CHÍNH SÁCH THU HÚT, SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG TỪ NƯỚC NGOÀI TRỞ VỀ

Chương 3: Một số nội dung cơ bản về chính sách công

I. Chính sách và mục tiêu của chính sách… 95

II. Chức năng cơ bản của chính sách… 102

III. Yêu cầu nội dung của chính sách… 107

IV. Chu trình của chính sách… 114

V. Đánh giá chính sách… 125

Chương 4: Nội dung của chính sách thu hút, sử dụng nguồn nhân lực chất lượng từ nước ngoài trở về

I. Chính sách tuyển dụng… 147

II. Chính sách đãi ngộ cơ sở vật chất và cơ hội phát triển… 152

III. Chính sách tái hòa nhập cộng đồng… 159

IV. Chính sách hỗ trợ đầu tư sản xuất kinh doanh… 161

V. Chính sách thuế và tín dụng ưu đãi… 163

VI. Chính sách đào tạo lại và tạo việc làm… 167

Chương 5: Những nhân tố tác động đến chính sách thu hút, sử dụng nguồn nhân lực chất lượng từ nước ngoài trở về

I. Vai trò của Nhà nước… 177

II. Điều kiện kinh tế - xã hội… 182

III. Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội… 188

IV. Môi trường quốc tế … 197

Phần III

NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP THU HÚT, SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG TỪ NƯỚC NGOÀI TRỞ VỀ

Chương 6: Cơ sở bảo đảm sự bền vững cho chính sách thu hút, sử dụng nguồn nhân lực chất lượng

I. Hoàn thiện, cơ cấu lại các tổ chức kinh tế theo cơ chế tự chủ… 205

II. Thiết lập thể chế phù hợp với môi trường hội nhập của các hiệp định quốc tế… 227

III. Xác lập căn bản hạ tầng cơ sở các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế theo hướng ổn định, cải thiện và phát triển… 240

IV. Định hướng và can thiệp về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp bảo đảm nền tảng phát triển kinh tế - xã hội bền vững … 250

V. Xây dựng đội ngũ cán bộ chất lượng tại các vị trí chức danh quản lý hành chính… 264

VI. Hoàn thiện quy trình tuyển chọn nhân sự cho các vị trí việc làm… 278

Chương 7: Chính sách thu hút, sử dụng nguồn nhân lực chất lượng từ nước ngoài trở về

I. Những kinh nghiệm quốc tế về chính sách thu hút, sử dụng nguồn nhân lực chất lượng từ nước ngoài trở về… 290

II. Những hạn chế từ chính sách thu hút, sử dụng nguồn nhân lực chất lượng từ nước ngoài trở về… 309

III. Hoàn thiện và nâng cao hiệu quả các chính sách thu hút, sử dụng nguồn nhân lực chất lượng từ nước ngoài trở về theo định hướng phát triển kinh tế… 329

Phụ lục… 397

Tài liệu tham khảo… 405

 

Đọc toàn văn tài liệu tại Thư viện Cơ sở Học viện Hành chính khu vực miền Trung


Danh sách tài liệu cùng thể loại
Trang: [1]2 3 4 5 6 7 8 9 10 » Trang cuối
Bản quyền website thuộc về Thông tin - Thư viện, Cơ sở Học viện Hành chính khu vực miền trung
Địa chỉ: 201 Phan Bội Châu, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế.
Điện thoại: : (+84) 54 3931.601
Email: thongtinthuvienhue.napa@gmail.com
Ghi rõ nguồn khi sử dụng lại thông tin từ website này