Hình ảnh hoạt động
Quảng Cáo
Giáo trình
GIÁO TRÌNH ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM : DÀNH CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG KHỐI KHÔNG CHUYÊN NGÀNH MÁC - LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH (2016)
Mã đọc: GT.000531-GT.000532
Mã mượn: GT.001519-GT.001523
Tác giả: ĐINH XUÂN LÝ, NGUYỄN ĐĂNG QUANG (CH.B.), NGUYỄN VIẾT THÔNG
Nhà XB: Chính trị Quốc gia
Năm XB: 2016
Số trang: 278
Nội dung:

MỤC LỤC

 

Chú dẫn của Nhà xuất bản… 5

Lời nói đầu...7

Chương mở đầu: Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam... 9

Chương I: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng... 17

Chương II: Đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930-1945)... 44

Chương III: Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1975)... 77

Chương IV: Đường lối công nghiệp hóa... 118

Chương V: Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa... 143

Chương VI: Đường lối xây dựng hệ thống chính trị... 177

Chương VII: Đường lối xây dựng, phát triển nền văn hóa và giải quyết các vấn đề xã hội... 203

Chương VIII: Đường lối đối ngoại... 244

 

Đọc toàn văn tài liệu tại Thư viện Cơ sở Học viện Hành chính khu vực miền Trung


Danh sách tài liệu cùng thể loại
Trang: [1]2 3 4 5 6 7 8 9 10 » Trang cuối
Bản quyền website thuộc về Thông tin - Thư viện, Cơ sở Học viện Hành chính khu vực miền trung
Địa chỉ: 201 Phan Bội Châu, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế.
Điện thoại: : (+84) 54 3931.601
Email: thongtinthuvienhue.napa@gmail.com
Ghi rõ nguồn khi sử dụng lại thông tin từ website này