Hình ảnh hoạt động
Quảng Cáo
Giáo trình
GIÁO TRÌNH NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN : DÀNH CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG KHỐI KHÔNG CHUYÊN NGÀNH MÁC - LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH (2016)
Mã đọc: GT.000533-GT.000534
Mã mượn: GT.001524-GT.001528
Tác giả: PHẠM VĂN SINH, PHẠM QUANG PHAN (CH.B.), NGUYỄN VIẾT THÔNG
Nhà XB: Chính trị Quốc gia
Năm XB: 2016
Số trang: 490
Nội dung:

MỤC LỤC

 

Chú dẫn của Nhà xuất bản… 5

Lời nói đầu...7

Chương mở đầu: Nhập môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin... 9

PHẦN THỨ NHẤT

THẾ GIỚI QUAN, PHƯƠNG PHÁP LUẬN TRIẾT HỌC CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN… 33

Chương I: Chủ nghĩa duy vật biện chứng... 35

Chương II: Phép biện chứng duy vật... 61

Chương III: Chủ nghĩa duy vật lịch sử... 125

PHẦN THỨ HAI

HỌC THUYẾT KINH TẾ CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN VỀ PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT TƯ BẢN CHỦ NGHĨA… 183

Chương IV: Học thuyết giá trị... 185

Chương V: Học thuyết giá trị thặng dư... 218

Chương VI: Học thuyết về chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước... 313

PHẦN THỨ BA

LÝ LUẬN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI… 356

Chương VII: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng xã hội chủ nghĩa... 358

Chương VIII: Những vấn đề chính trị - xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa... 417

Chương IX: Chủ nghĩa xã hội hiện thực và triển vọng... 463

 

 

Đọc toàn văn tài liệu tại Thư viện Cơ sở Học viện Hành chính khu vực miền Trung


Danh sách tài liệu cùng thể loại
Trang: [1]2 3 4 5 6 7 8 9 10 » Trang cuối
Bản quyền website thuộc về Thông tin - Thư viện, Cơ sở Học viện Hành chính khu vực miền trung
Địa chỉ: 201 Phan Bội Châu, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế.
Điện thoại: : (+84) 54 3931.601
Email: thongtinthuvienhue.napa@gmail.com
Ghi rõ nguồn khi sử dụng lại thông tin từ website này